Leveringscondities

Aanvullende werkzaamheden

In onze aanbiedingen zijn standaard geen kosten voor (productie)tekenwerk, constructieve berekeningen, afstemming en coördinatie opgenomen.

Levertijden

EASY HOUSING Profielen worden op basis van de door de klant opgegeven specificatie gemaakt (bijvoorbeeld een CSV-file uit Tekla). Na aanlevering van deze definitieve specificatie kunnen wij de productie opstarten. Normaliter zullen wij 15 werkdagen na aanlevering definitieve specificatie uitleveren, indien gewenste staaldikte en staalkwaliteit bij ons op voorraad is. Voor overige levertijden/productietijden, zie condities, zoals vermeldt  in uw prijslijst/offerte.

Transport

Geldig voor Nederland, excl. Waddeneilanden, Zeeland (postcode 43,44 en 45) en weekend-, avond- en nachtleveringen. Transport tot aan de door u gewenste losplaats dient te kunnen geschieden over verharde wegen welke geschikt zijn voor 20-tons trekker-oplegger voorzien van kooiaap met een totale lengte van 17,5 m¹.

Orderbijdrage/Vrachtkosten

Zie condities in uw prijslijst/offerte.

Tijdleveringen

Standaard levering voor 14.00 uur, tijdleveringen* voor 08.00 uur en voor specifieke tijden berekenen wij een toeslag van € 65,- per levering. Specifieke lostijden zijn enkel en alleen mogelijk na overleg met de afdeling verkoop. Ondanks de huidige verkeerssituaties zullen wij altijd proberen deze afspraken na te komen. (*Gevraagde tijden zijn streeftijden, waardoor er geen rechten aan kunnen worden ontleend)

Retouren

De EASY HOUSING Profielen worden op de projectspecifieke lengte en/of voorzien van projectspecifieke bewerkingen. In deze spreken we altijd over maatwerkproducten. Maatwerkproducten kunnen niet geretourneerd worden.

Bij standaard producten bedragen de retourkosten 25% van de netto orderwaarde met een minimum van € 150,-.

  • Retourgoederen worden opgehaald in een geplande route. Indien de materialen opgehaald dienen te worden buiten de geplande route, dient er eerst overleg met de afdeling verkoop te zijn over de eventuele extra kosten hiervoor.
  • Alleen standaard artikelen zullen worden retour genomen, dit is altijd ter beoordeling van EASY HOUSING BV.
  • De retourgoederen dienen onbeschadigd, “schoon” en in originele verpakking klaar te staan op de afgesproken datum/tijdstip en plaats.

Retour stalen bokken

Vanaf magazijn en/of bouwplaats, franco bij levering materiaal, indien < 10 stuks, retourkosten € 75,-. De bokken dienen zonder “handwerk” door een kooiaap laadbaar te zijn.

Overige leveringscondities

Zie condities, zoals vermeldt in uw prijslijst en/of offerte.

Leveringsvoorwaarden

“Op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten tot aanneming van werk en/of koop en verkoop zijn van toepassing onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Zwolle/Lelystad onder nummer 3/2004. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden.”