Woning thermische na-isolatie gevel

Bestaande  grondgebonden woningen en appartementen hebben vaak veel energie nodig om te verwarmen en te koelen. De thermische isolatie van deze gebouwen is vaak onvoldoende. Met het steeds duurder worden van energie, is het noodzakelijk om het energiegebruik te verminderen. De kortste klap hierin is om de thermische isolatie van de gevel te verbeteren.

Met een staalframe voorzetgevel kan men snel en kostenefficiënt deze thermische opwaardering uitvoeren.

De kosten van deze opwaardering kunnen grotendeels worden terugverdiend met de jaarlijks lagere energiekosten en je krijgt er wooncomfort gratis bij. Door de gevels te prefabriceren kan de ombouw in een zeer korte bouwtijd gerealiseerd worden. De overlast van de ombouw wordt hierdoor geminimaliseerd voor de bewoners.

Werkwijze:

De bestaande gevel wordt digitaal ingemeten. Er wordt een digitale tekening gemaakt van de nieuwe situatie die exact past op de bestaande situatie door de fabrikant of tekenbureau.  Vanuit deze digitale tekening worden de onderdelenstaten gegenereerd. Alle onderdelen, waaronder de staalframe profielen, worden exact op maat aangeleverd bij de frameproducent vanuit deze staten.

De frameproducent stelt alles samen in zijn fabriek en transporteert het gevelelement als geheel naar de bouwplaats.

Op de bouwplaats kan dan vaak binnen enkele dagen de gevel geheel worden opgewaardeerd met weinig overlast voor de bewoners.