Nieuwbouw appartementen

Deze 4 appartementengebouwen van ieder 3 bouwlagen zijn voorbeelden van het Woonstaete-concept. Het structurele casco is opgedeeld in transporteerbare gevel-, wand-, vloer- en dakelementen. Alle elementen hebben staalframeprofielen als basis.
De staalframeprofielen zijn onderling geschroefd tot een frame en voorzien van installatieleidingen en isolatie, en daarna voorzien van een houten beplating en een gipsbeplating. De door M frame, in hun werkplaats, geprefabriceerde elementen zijn hierna aansluitend getransporteerd naar de bouwplaats. Waarna de montageploeg deze elementen kon plaatsen op de bouwplaats. Hierdoor is in recordtempo, het casco wind- en regendicht opgeleverd aan de hoofdaannemer. Voor de gevelafwerking met stuc-werk (ETICS-gevelafwerking) is een afgesloten steiger geplaatst. Daarna zijn de metaalstaander binnenwanden aangebracht.

Dit levert een snel en flexibel bouwconcept op met een extreem hoge kwaliteit.

Gestapelde woningbouw (appartementen) krijgen vanuit het wettelijk Bouwbesluit extra eisen opgelegd. Een appartementengebouw dient te voldoen aan de normale sterkte eisen en thermische eisen, zoals die in het Bouwbesluit staan vermeld.
Daarbij komen ook nog eens de aanvullende eisen op het gebied van brandveiligheid en geluidisolatie tussen de appartementen onderling. Met staalframe zijn deze eisen eenvoudig in te vullen.

Wij kunnen u, met onze kennis en ervaring, ondersteunen om te komen tot de juiste oplossingen.